Hizmetlerimiz

Mobil Sağlık Hizmetleri

– Radyolojik Tetkikler

               – Akciğer Grafisi

               – Water’s Grafisi

     – Fizyolojik Tetkikler

               – Odiometri (İşitme Testi)

               – Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

               – Elektrokardiyogram (EKG)

     – Aşılama

               – Tetanoz

               – Hepatit B

               – Grip

               – Pnömokok (Zatürre)

     – Laboratuar Tetkikleri

               – Tam Kan Sayımı (Hemogram)

               – Tam İdrar Tahlili (TIT)

               – Karaciğer Fonksiyon Testleri

                        * AST, ALT, GGT

               – Böbrek Fonksiyon Testleri

                        * Üre, Kreatinin

               – Serolojik Tetkikler

                        * Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları

               – Portör Taramaları

                        * Burun, Boğaz, Gaita kültürleri ve Gaita Mikroskobisi

               – Toksikolojik Testler

                        * İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit vb.