Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimliği

İş kanununun 81. maddesi gereği Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve 50’den çok çalışanı olan Az Tehlikeli tüm iş yerlerinde 01.01.2014 tarihi itibari ile “İş Güvenliği Uzmanı” çalıştırılması zorunludur.

İş yeri hekimleri, iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nde
– Rehberlik ve danışmanlık 
– Sağlık gözetimi
– Eğitim ve bilgilendirme hizmetlerini 
, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.

Görevleri:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak