Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş kanununun 81. maddesi gereği Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve 50’den çok çalışanı olan Az Tehlikeli tüm iş yerlerinde 01.01.2014 tarihi itibari ile “İş Güvenliği Uzmanı” çalıştırılması zorunludur.

İş güvenliği uzmanları iş yerinde kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri veya dışarıda kurulmuş olan Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri içerisinde,

– Rehberlik ve danışmanlık
– Risk değerlendirmesi
– Çalışma ortamı gözetimi
– Eğitim ve bilgilendirme hizmetlerini, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yönetmelikte belirtilen sürelerde yürütürler.

Görevleri

– İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek – Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
– İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek – Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
– Yıllık Çalışma Planı hazırlamak – Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
– Eğitim Planı hazırlamak – Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
– İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak – Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
– Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak – Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
– Risk Değerlendirmesi yapmak – Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
– Acil Durum Planı hazırlamak – Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
– Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak – Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
– İç Yönetmelik hazırlamak – Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
– İş İzni Prosedürü hazırlamak – İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
– Çalışma talimatları hazırlamak – Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak – Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
– İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek – Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek