Hizmetlerimiz

Diğer Sağlık Personeli

Hizmet konusunda görevlendirdiğimiz Diğer Sağlık Personelimiz İşyeri Hekimi ile uyumlu çalışma ortamını yakalamaktadır. Diğer Sağlık Personelinin Görevleri şu şekildedir.

  İş Sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

  İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş /periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak

  İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak

  İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almak.