Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Eğitimi

6331 Sayılı kanun kapsamında çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yasal Mevzuat İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
 • Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
 • İşyerindeki Tehlike Kaynakları
 • İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Nedenleri
 • Kaza, Yaralanma, Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Teknikleri
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • Uyarı İkazları ve İşaretleri
 • Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler
 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma
 • Temizlik ve Düzen
 • Termal Konfor Şartları
 • Ergonomi
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • Resimlerle İş Kazaları